Épületenergetikai korszerűsítés
a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórházában
Pályázatok

A projekt

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza az Új Széchenyi Terv Keretében, a KEHOP-5.2.1-15 jelzésű pályázaton 500 000 000.- forint uniós támogatást nyert. Az „Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű beruházás során hőszigetelés, nyílászáró korszerűsítés, és a gépészeti rendszerek felújítása valósult meg. A beruházást követően a szén-dioxid-kibocsátás kapcsán, 24 százalékos csökkenés realizálható, amely nagymértékben hozzájárul a környezet megóvásához és a fenntartható fejlődés támogatásához.

A munkálatok során az intézmény Gazdasági, Labor, Központi ADHD, B, C épületeinek külső homlokzatának, illetve a padlás és a tető hőszigetelése, valamint a meglévő nyílászárók cseréje történt meg. A fejlesztéssel jelentősen javultak az említett épületek fizikai tulajdonságai, így csökkent az épületek primer hőigénye, ennek köszönhetően pedig az üzemeltetési költségek. A fejlesztés célja volt továbbá a szükséges hőenergiát kevesebb primer energia felhasználással, megteremtő műszaki feltételrendszer kialakítása. Ennek módja a már meglévő hőszivattyús rendszer továbbfejlesztése újabb berendezésekkel, hogy nagyobb mértékben képesek legyenek lefedni a felmerülő teljesítményigényeket. A berendezések vezérlése a meglévő épületfelügyeleti rendszer segítségével történik. A tervezett berendezések hőcserélőn keresztül csatlakoznak majd a már működő rendszerhez. Az épületek szekunderoldali fűtési rendszereinek fejlesztésére is sor került, így a beruházás keretében megtörtént a hőleadók cseréje és a Központi épület meglévő légtechnikai rendszerének korszerűsítése.

A projekt fenntartási kötelezettsége 5 év, ezen idő alatt a pályázó évenként jelentést küld az eredményekről.

A felújítás hatására javultak az intézmény munkakörülményei, ami hozzájárult ahhoz, hogy magasabb színvonalon valósuljon meg a szolgáltatás.

Számszerűsíthető eredmények

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) 386 944,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 166,97
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) 77,61
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 1226,03
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 0,1412