Épületenergetikai korszerűsítés
a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórházában
Pályázatok

Finanszírozás

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
az Új Széchenyi Terv Keretében, a KEHOP-5.2.1-15 „Egyházi fenntartású kórházak,
valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai
fejlesztése” elnevezésű pályázaton 500 000 000 forint uniós támogatást nyert.

A kivitelezési munkákra a vállalkozó, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló (Kbt. 113. § szerinti) közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra.

A projekt utófinanszírozásban került lebonyolításra, több elszámolás beküldésével. A pályázó élt az előleg lehívásának lehetőségével. A teljes összeg elszámolásra került.