Épületenergetikai korszerűsítés
a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórházában
Pályázatok

Műszaki leírás

A munkálatok során az intézmény Gazdasági, Labor, és Központi, ADHD, B és C épületeinek külső homlokzatának, illetve a padlás és a tető hőszigetelése, valamint a meglévő nyílászárók cseréje történik meg. Ezzel csökkenthetjük az egyes épületek primer hőigényét, illetve az üzemeltetési költségét. Az elképzelt hőszigetelés jellemző anyaga a homlokzati felületeken ásványgyapot, expandált, extrudált polisztirolhab.

A rögzítés részben ragasztással, részben mechanikusan történik, utóbbi az épületsarkokon és az attika szegélyek mentén szélszívás miatt besűrített rögzítéssel. Az elképzelt hőszigetelési rendszer jellemzője, hogy közvetlenül a felületükre kerül a homlokzati bevonatréteg (színvakolat), rögzítésük ragasztással, dübellel, vagy ezek kombinációjával készül. A rendszerek kialakításáról rendelkező európai irányelv meghatározza a szigetelőtáblák rögzítéséhez szükséges ragasztó tapadó szilárdságát. A rögzítés perem-pont módszerrel készüljön, a szigetelőtábla felületének legalább 40 százalékos fedettségével. Pl. az ásványgyapottermékek esetén a ragasztó megkötése után mechanikai rögzítés (dübel) is szükséges. Ezek száma a teljes homlokzaton átlagosan 6-8 db/m². A megfelelő dübelek kiválasztása nagyon lényeges a falszerkezet tervezett hőszigetelő képességének elérése céljából, mivel azok 20-25 százalékkal ronthatják a rendszer hővezetési ellenállását. Rosszabb minőségű rögzítőelemek a felület foltosodását, és elszíneződését okozhatják. A homogén szerkezetű ásványgyapot táblák rögzítéséhez süllyesztett szerelésű dübelek szükségesek. Ezek tányérja a megfelelő telepítőszerszámnak köszönhetően a táblák felületi síkja alá kerül, majd a keletkezett üreg ásványgyapot pogácsával lezárható. A tányérátmérő ilyen esetekben 60 vagy 90 mm legyen.

Megvalósul továbbá az épületszárny külső nyílászáróinak cseréje is.
A legtöbb nyílászáró műanyagtokos kivitelű, 5 vagy több kamrás profillal készül, 70 mm tokvastagsággal; együttes hőátbocsátási tényezőjük 1,1-1,15 W/m2K. Beépítésnél figyelembe kell venni a nyílászáró kiegészítő műszaki tartalmát (például motoros nyitás, biztonsági üvegezés). A nagyfelületű földszinti portálok, nagyméretű összetett ablakfelületek és a teleüvegezett, nagyméretű földszinti portálok ajtói alumínium profil felhasználásával készülnek, műanyag hőhídmegszakító profillal, összesített hőátbocsátási tényezőjük 1,4 W/m2K.

A fejlesztés célja továbbá a szükséges hőenergiát kevesebb primer energia felhasználásával előállítani. Ennek módja a már meglévő hőszivattyús rendszer továbbfejlesztése újabb berendezésekkel, hogy nagyobb mértékben képesek legyenek lefedni a felmerülő teljesítmény igényeket. A berendezéseket a meglévő épületfelügyeleti rendszerről vezéreljük. A meglévő rendszerekhez hasonlóan a tervezett berendezéseket hőcserélőn keresztül csatlakoztatjuk a meglévő rendszerhez.

Emellett a fejlesztés során az épületek szekunderoldali fűtési rendszereit is fejlesztjük (pl. Gazdasági épület, központi épület egy része, stb.), azaz a hőleadókat kicseréljük, és megfelelő szelepezéssel látjuk el őket. A radiátoros fűtési rendszer kialakítását megtartjuk, csak a régi típusú radiátorokat lecseréljük, és megfelelő helyiségenkénti szabályozással látjuk el (termosztatikus szelep, stb.). További fejlesztés a központi épületnél a meglévő légtechnikai rendszerek fejlesztése, átalakítása, az egyes területeket ellátó berendezések cseréje, hővisszanyeréssel való ellátása, illetve a megfelelő szabályozás kialakítása.